Per orientar-vos una mica

Classifiquem les activitats en 4 nivells on tindrem en compte la dificultat tècnica i l’exigència física.

INICIACIÓ

MIG

AVANÇAT

EXPERT

ESQUÍ ALPÍ / SURF DE NEU

Basem el nivell d’esquí alpí dels alumnes en l’escala que es fa servir a l’Estat Espanyol, basada en l’habilitat de l’alumne per a girar:

INICIACIÓ

Nivell iniciació (A)

Des de debutant fins a saber realitzar girs en cunya. Prenen les aptituds per arribar a baixar per una pisa verda amb control i seguretat.

MIG

Nivell mig (B)

Des de “cunya” fins a arribar a fer viratge fonamental, que dona la suficient habilitat per baixar per pistes blaves.

AVANÇAT

Nivell avançat (C)

Des de viratge fonamental fins a gir paral·lel més o menys lligats, fent servir cantell dels esquís per poder baixar per pistes vermelles.

Nivell expert (D)

Domina el paral·lel i realitza viratges curts de manera controlada, la qual cosa li dóna la habilitat tècnica necessària per baixar per qualsevol pista negra inclús en condicions desfavorables.

EXPERT

Nivell extrem (E)

Domini total de les tècniques de descens amb esquís. Controla els salts i pot baixar per qualsevol lloc.

ESQUÍ DE MUNTANYA

En aquesta modalitat esportiva marquem un criteri segons la nostra experiència i en relació a les nostres activitats.

INICIACIÓ

– Pendents màximes de 25º.
– Desnivell positiu fins a 600 mts.
– Durada aproximada de 3 – 4 hores.

MIG

– Pendents màximes de 35º.
– Desnivell positiu fins a 900 mts.
– Durada aproximada de 6 hores.

AVANÇAT

– Pendents màximes de 40º.
– Desnivell positiu fins a 1200 mts.
– Durada aproximada de 8 hores.

EXPERT

– Pendents màximes de 45º.
– Desnivell positiu de més de 1200 mts.
– Durada superior a 8 hores.

RAQUETES DE NEU

Classifiquem les sortides amb raquetes de neu en funció dels desnivells acumulats, de les inclinacions de les pendents i de la durada de l’itinerari.

La dificultat dels itineraris pot variar en funció del gruix, de l’estat de la neu i de les condicions climàtiques.

INICIACIÓ

Sortides on no cal tenir experiència prèvia, aptes per a persones que vulguin fer una passejada per la neu.

– Pendents inferiors a 25º.
– Desnivell positiu fins a 600 mts.
– Durada fins a 4 hores.

MIG

– Pendents inferiors a 30º.
– Desnivells positiu fins a 900 mts.
– Durada fins a 6 hores.

AVANÇAT

– Pendents inferiors a 30º.
– Desnivells positius fins a 1200 mts.
– Durada fins a 8 hores.

EXPERT

– Pendents màxims de 35º.
– Desnivells positius fins a 1200 mts.
– Durada superior a 8 hores.

ALPINISME

Per classificar les ascensions o vies d’alpinisme, el sistema de graduació francès es basa en la dificultat del conjunt total de la via (aproximació, ascens i descens), tenint en compte la longitud, altitud, dificultat tècnica, exposició, compromís, possibilitat de retrocedir, escapatòries, …).

INICIACIÓ

F (Fàcil): Pendents de roca, neu i/o gel amb desnivells moderats, inferiors al 45º, on es progressa per neu a vegades amb piolet. Escalades fàcils fins a IIº, alguns trams en glacera amb esquerdes.

PD (Poc Difícil): Pendents de roca, neu i/o gel amb desnivells forts superiors a 45º, on podem pujar caminant. Arestes i crestes estretes i aèries. Escalada de certa dificultat fins a IIIº. Glaceres amb esquerdes. L’ús de la corda pot ser necessari en més d’una ocasió.

F (Fàcil): Pendents de roca, neu i/o gel amb desnivells moderats, inferiors al 45º, on es progressa per neu a vegades amb piolet. Escalades fàcils fins a IIº, alguns trams en glacera amb esquerdes.

PD (Poc Difícil): Pendents de roca, neu i/o gel amb desnivells forts superiors a 45º, on podem pujar caminant. Arestes i crestes estretes i aèries. Escalada de certa dificultat fins a IIIº. Glaceres amb esquerdes. L’ús de la corda pot ser necessari en més d’una ocasió.

MIG

PD (Poc Difícil): Pendents de roca, neu i/o gel amb desnivells forts superiors a 45º, on podem pujar caminant. Arestes i crestes estretes i aèries. Escalada de certa dificultat fins a IIIº. Glaceres amb esquerdes. L’ús de la corda pot ser necessari en més d’una ocasió.

AD (Una mica Difícil): Pendents llargues de roca, neu i/o gel amb desnivells forts a partir de 50º. Arestes i crestes estretes i aèries. Escalada de dificultat moderada, inclús en terreny vertical fins a IIIº i IVº. Glaciars amb esquerdes on l’ús de la corda es fa obligatori. Necessari tenir experiència prèvia.

AVANÇAT

AD (Una mica Difícil): Pendents llargues de roca, neu i/o gel amb desnivells forts a partir de 50º. Arestes i crestes estretes i aèries. Escalada de dificultat moderada, inclús en terreny vertical fins a IIIº i IVº. Glaciars amb esquerdes on l’ús de la corda es fa obligatori. Necessari tenir experiència prèvia.

D (Difícil): Escalada mantinguda, tant en roca, neu o gel on el IVº és freqüent.

EXPERT

MD (Molt Difícil): Ascensions i escalades tècniques complicades en qualsevol tipus de terreny, poden arribar a Vº grau d’escalada clàssica. Longituds considerables, pendents de graduació límit. Exposició molt alta. Requereix tècnica. Ubicació en llocs poc freqüentats.

ESCALADA EN GEL

En escalada en gel prenem la graduació que es fa servir a les Muntanyes Rocalloses de Canadà. Es representa amb un número de l’1 al 7 precedit per les lletres WI, que volen dir “Water Ice”. Si es tracta de vies de gel permanent, s’escriu com AI (Alpin Ice). També podem trobar els graus seguits amb un signe +, que indica un dificultat tècnica lleugerament superior al nivell en qüestió. Aquests graus es prenen en funció de la inclinació, l’estat del gel i les possibilitats d’assegurament.

INICIACIÓ

WI 1
– Inclinació: Inferior a 60º.
– Estat del gel: Consistent.
– Asseguraments: Molts i fàcils.

WI 2
– Inclinació: Pendents curts entre 60º i 70º.
– Estat del gel: Consistent.
– Asseguraments: Bones proteccions.

MIG

WI 2
– Inclinació: Pendents curts entre 60º i 70º.
– Estat del gel: Consistent.
– Asseguraments: Bones proteccions.

WI 3
– Inclinació: Pendents sostinguts de 70º a 80º amb alguns passos gairebé verticals (de fins a 4 metres). Bons reposaments.
– Estat del gel: Gruixut i sòlid.
– Asseguraments: Reposaments amb possibilitats d’assegurar-se.

AVANÇAT

WI 3
– Inclinació: Pendents sostinguts de 70º a 80º amb alguns passos gairebé verticals (de fins a 4 metres). Bons reposaments.
– Estat del gel: Gruixut i sòlid.
– Asseguraments: Reposaments amb possibilitats d’assegurar-se.

EXPERT

WI 4
– Inclinació: Trams verticals o gairebé verticals de fins a 10m en escalada sostinguda de 80º.
– Estat del gel: Generalment bona qualitat.
– Asseguraments: Col·locació dels asseguraments en posició delicada.

ESCALADA

Els nivells d’escalada en roca els diferenciem segons les tres modalitats principals: esportiva, clàssica i artificial. Fem la classificació basant-nos en la graduació francesa, la més utilitzada a les nostres terres. Cal esmentar que el grau de dificultat és subjectiu, i que depèn de diversos factors: el tipus de roca, la inclinació de la paret, el tipus de preses, la longitud de les vies, el grau de compromís…

INICIACIÓ

– Graduació: Fins a IV.
– Longitud: < 150 mts.

– Graduació: Fins a IV.
– Longitud: < 150 mts.

MIG

– Graduació: De IV a V+.
– Longitud: < 300 mts.

AVANÇAT

– Graduació: De 6a a 6b+.
– Longitud: < 300 mts.

EXPERT

– Graduació: Més de 6b+.
– Longitud: < 300 mts.

VIES FERRADES

El sistema de graduació més estès i modern en via ferrada és la “nova escala de Hüsler”. Consisteix en una escala de 6 nivells, que són equiparables a la graduació francesa d’alpinisme.

INICIACIÓ

K1 (Fàcil)
– Dificultat: Fàcil
– Terreny: D’horitzontal a inclinat, principalment rocallós i és possible que hi hagi passos exposats. Algunes escales.
– Condició física: Seguretat al caminar, manca de vertigen.

K2 (Poc Difícil)
– Dificultat: Vies ferrades més exigents físicament que K1.
– Terreny: Terreny de roca empinat, amb alguns passos curts exposats. Escales llargues freqüents.
– Condició física: És recomanable ser practicant d’activitat física de manera habitual.

MIG

K3 (Una mica Difícil)
– Dificultat: La major part difícil i exigeix bona condició física i força.
– Terreny: Inclinat a molt inclinat, la majoria amb passatges petits, llargs i molts trams exposats. Escales desplomades freqüents.
– Condició física: Bona condició física. Requereix certa tècnica.

AVANÇAT

K4 (Difícil)
– Dificultat: Molt difícil, gran exigència física.
– Terreny: Vertical, sovint també trams desplomats; normalment exposat.
– Condició física: Es necessita suficient força els braços i les mans, ja que poden haver llargs trams verticals i desplomats; és possible també que hi hagi petits trams d’escalada (fins a grau IIº) sense asseguraments.

K5 (Molt Difícil)
Mateixa dificultat que K4, però amb alguna característica lleugerament superior de compromís, ja sigui física, tècnica o per les condicions i/o estat de la via. Pot ser necessari encordament de seguretat.

EXPERT

K6 (Extremadament Difícil)
– Dificultat: Extremadament difícil, ja que requereixen molta força i resistència. Acostuma a ser necessari progressar encordats durant la major part del recorregut.
– Terreny: De vertical a desplomat; generalment exposat; petits recolzaments.
– Condició física: Molta força en mans (dits), braços i cames, molt bona condició física, movilitat, pot ser que en llargs trams recaigui el pes als braços.

SENDERISME

Classifiquem les sortides en funció de la distància en Km i el desnivell positiu en metres. També incloem la dificultat tècnica dels recorreguts:
– Dificultat tècnica baixa: Itinerari que transcorre per senders en bon estat, que no requereixen cap tipus d’habilitat o tècnica.
– Dificultat tècnica moderada: Itinerari on ocasionalment hi podem trobar pendents d’herba pronunciades/senders rocallosos/tarteres o neu.
– Dificultat tècnica alta: Itinerari que pot requerir un cert grau de preparació tècnica i experiència on hi trobarem passos delicats i/o exposats i on l’ús de les mans pot ser necessari.

INICIACIÓ

Rutes aptes per a famílies i per qualsevol persona que vulgui fer una passejada agradable.
– Dificultat tècnica: Baixa.
– Distància: Fins a 8-10 km.
– Desnivell positiu: Fins a 250 m.

MIG

Rutes de cert recorregut i desnivell, però que no comporten esforços prolongats ni requisits tècnics, aptes per a persones que practiquen activitats físiques de manera ocasional.
– Dificultat tècnica: De baixa a moderada.
– Distància: Fins a 12 km.
– Desnivell positiu: Fins a 500 m.

AVANÇAT

Rutes amb desnivells i distàncies que requereixen un esforç físic mantingut, sense molts requeriments tècnics. Ideal per a persones habituades a fer esport i activitat física regularment o setmanalment.
– Dificultat tècnica: Moderada.
– Distància: Fins a 20 km.
– Desnivell positiu: Fins a 1500 m.

EXPERT

Rutes on cal superar un alt esforç físic de manera constant, que transcorren per terrenys que requereixen l’ús de diferents tècniques de progressió.
– Dificultat tècnica: Alta.
– Distància diària: Més de 20 km.
– Desnivell positiu: Més de 1500 m.

BARRANQUISME

Per valorar la dificultat dels barrancs ho hem fet en base a tota l’activitat, es a dir, des del moment en que iniciem l’aproximació, inici i descens del barranc i retorn del mateix. D’aquesta forma tenim en compte dos aspectes ben diferenciats:
– Exigència física: Desnivell, distància i durada de l’activitat.
– Exigència tècnica i psicològica: Dificultat, obligatorietat, llargada i número de salts, tobogans, ràpels i passos compromesos durant el descens del barranc.
La dificultat també es veu molt afectada per la quantitat d’aigua que porta el riu, i això en pot modificar la dificultat.

INICIACIÓ

Desnivell positiu i durada de l’aproximació i retorn inferior als 150m+ i 45 min.
Ràpels opcionals de màxim 20m, tobogans i salts de màxim 4m.
Absència de passos compromesos.

MIG

Desnivell positiu i durada de l’aproximació i retorn inferior als 250m+ i  1h.
Ràpels obligatoris de màxim 15m, tobogans i salts de màxim opcionals de màxim 6m.
Absència de passos compromesos obligatoris.

AVANÇAT

Desnivell positiu i durada de l’aproximació i retorn de màxim 350m+ i 1h 30min.
Ràpels obligatoris i no encadenats de fins a 40m, tobogans i salts de màxim 9m.
Possibilitat de passos compromesos com desgrimpades o passamans.

EXPERT

Desnivell positiu i durada de l’aproximació i retorn superior als 400m+ i 1h 30min.
Ràpels de fins a 50m, tobogans i salts de fins 15m.
Possibilitat molt alta de trobar passos compromesos com passamans o desgrimpades importants.

Translate »