Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

OXINEU considera de summa importància preservar la privacitat dels nostres clients d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades o RGPD). Per això, als efectes del que preveu la normativa indicada, s’informa als usuaris d’aquesta pàgina web que les dades de caràcter personal que facilitin a través d’ella, tant omplint qualsevol formulari, com a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà seran tractades de conformitat amb la present Política de Privacitat.

 

Lloc d’emmagatzematge de les dades de caràcter personal.

 

OXINEU l’informa que, de conformitat amb la normativa aplicable, les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractats per OXINEU GUIES DE MUNTANYA, SL, amb NIF B55184352 en la seva condició de responsable del tractament, amb domicili al c / Pedrera, 1 – (17534) Ribes de Freser (Girona), correu electrònic: info@oxineu.com, número de telèfon +34 972.729.207.

 

Moments en els quals OXINEU recullen dades de caràcter personal.

 

OXINEU li pot demanar dades de caràcter personal en algun dels següents moments:

 1. Registre inicial per rebre ofertes i promocions: l’usuari lliurement pot facilitar-nos el seu correu electrònic i el seu codi postal per a poder rebre ofertes i promocions de OXINEU a través del nostre butlletí.
 2. Sol·licitud de Pressupost: quan un usuari està interessat en una oferta i vol sol·licitar un pressupost, ha de facilitar el seu nom i cognoms, el seu telèfon i un correu electrònic de contacte per poder rebre tota la informació i preu sobre l’oferta que li interessa .
 3. Procés de reserva: quan un usuari vol realitzar una reserva se li demanen tot un seguit de dades personals (nom i cognom, telèfon, codi postal, adreça de correu electrònic, etc.) per poder formalitzar la reserva.

 

Tipologia de dades de caràcter personal sol·licitades i emmagatzemats.

 

En el moment de realitzar una reserva, s’haurà de facilitar en tot cas el nom i cognoms del titular de la reserva, adreça de correu electrònic, telèfon, i codi postal. En algunes reserves, per poder prestar correctament els serveis contractats, OXINEU podrà sol·licitar també, el nom i cognoms, gènere, data i ciutat de naixement, DNI o passaport amb la seva data caducitat i ciutat d’expedició, de tots els passatgers de la reserva

 

En cas que el client sol·liciti factura en tornar del seu viatge, se us demanarà també el D.N.I. i l’adreça física del seu domicili.

Cada vegada que un client visita la nostra pàgina web amb independència que finalitzi o no el procés de compra, OXINEU recopila certa informació sobre el client com pot ser l’adreça IP, el sistema operatiu o el navegador utilitzat mitjançant l’ús de cookies per poder millorar la navegació dels nostres clients i per orientar-lo en els serveis que millor els poden encaixar (veure més informació sobre la nostra política de cookies). Aquestes dades tractades de forma individual no permeten identificar una persona però són considerats dades de caràcter personal als efectes aquí exposats i, per tant, estan subjectes a aquesta política de privacitat.

 

OXINEU no emmagatzema les dades de la targeta de crèdit en els seus sistemes ja que el processament dels pagaments es realitza directament en els sistemes de l’entitat bancària col·laboradora que compleix amb els màxims estàndards de seguretat.

 

Ús de les dades de caràcter personal.

 

OXINEU utilitzarà les dades de caràcter personal amb les següents finalitats:

 1. Prestar adequadament el servei contractat pel client, per al que OXINEU ha de comunicar les dades de caràcter personal al proveïdor dels serveis que el client hagi reservat. Tots aquests proveïdors quedaran subjectes als acords de confidencialitat i només podran utilitzar la informació personal dels nostres clients amb la finalitat de garantir la correcta prestació del servei. La base d’aquest tractament és la relació contractual existent amb el client, de manera que el subministrament de les dades per a aquesta finalitat és obligat, no podent-formalitzar el servei contractat pel client en cas contrari. Les dades seran conservades durant tot el temps en què es mantingui la relació contractual de prestació de serveis i, encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats que es poguessin derivar de la mateixa i durant tot el temps exigit per la normativa aplicable.

 

 1. Satisfer els requeriments comptables, administratius i fiscals de OXINEU. La base d’aquest tractament és l’obligació legal de l’empresa de satisfer aquestes obligacions, obligacions que neixen com a conseqüència de la relació jurídica mantinguda amb el client. El tractament d’aquestes dades amb aquesta finalitat és obligatori pel que, si el client no facilita les seves dades, OXINEU no podrà complir aquestes obligacions, no podent prestar al client els serveis corresponents. Les dades seran conservades durant tot el temps en què prescriguin les eventuals responsabilitats legals nascudes com a conseqüència dels serveis prestats per OXINEU i durant tot el temps exigit per la normativa aplicable.

 

 1. Dur a terme anàlisis estadístiques i estudis de mercat. OXINEU tractarà de manera anonimitzada les dades dels clients per realitzar aquestes finalitats, no vinculant la informació a dades personals concrets. Les dades seran conservats, per a aquesta finalitat, de manera indefinida.

 

 1. Realitzar enquestes de satisfacció sobre la qualitat del servei prestat. Els comentaris emesos pels nostres clients podran ser publicats en qualsevol dels nostres canals de màrqueting i aplicacions informàtiques per ajudar a altres viatgers a demanar més informació sobre els diferents allotjaments i activitats i poder prendre decisions de compra més encertades. El client tindrà dret a aparèixer de forma anònima o amb un pseudònim. Addicionalment, els comentaris abocats sobre la qualitat del servei prestat per OXINEU, ens ajudarà a millorar el servei i poder satisfer millor les necessitats dels nostres clients. Si el client realitza algun comentari sobre els serveis contractats autoritza que les seves dades siguin tractades amb la finalitat aquí descrita. En el cas que no desitgi que els seus comentaris siguin publicats s’ha d’abstenir de realitzar-los. La base d’aquest tractament és el consentiment, el qual és atorgat en el moment en què l’usuari decideix publicar un comentari. El lliurament de dades per a aquesta finalitat no és, en cap cas, obligatòria, podent-se publicar comentaris anònims o mitjançant pseudònims, en el cas, no constaran les dades de l’usuari. Les dades seran conservats, per a aquesta finalitat, de manera indefinida. L’usuari pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, i en aquest cas s’esborrarà el seu comentari i les seves dades del Portal. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 

 1. Respondre a les sol·licituds de pressupost efectuades pels usuaris o qualsevol altra petició o consulta realitzada per ells. La base d’aquest tractament és el consentiment. El lliurament de les dades per a aquesta finalitat no és obligatòria, però, en cas que no es facilitin, no es podrà donar resposta a les sol·licituds, peticions o consultes realitzades pels usuaris. L’usuari pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. Les dades personals seran conservades durant el temps que sigui necessari per donar resposta a aquestes sol·licituds, peticions o consultes i, encara després, si resultés necessari per a fer-les efectives.

 

 1. Valorar i gestionar les sol·licituds ocupació rebudes i, si escau, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal. Les dades seran tractades sobre la base del consentiment d’usuari, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El lliurament de les dades per a aquesta finalitat no és obligatòria, però, si no es faciliten, no podrà ser tingut en compte l’usuari com a possible candidat. Les dades seran conservades durant un termini màxim d’un any, llevat que el candidat sigui contractat, en què el seu currículum serà incorporat al seu expedient laboral durant tot el temps que duri la seva relació amb l’entitat.

 

 1. Fer arribar al client periòdicament comunicacions comercials mitjançant correu electrònic o qualsevol altre canal de màrqueting en línia, i en aquest cas la base del tractament és l’existència d’una relació contractual que, d’acord al que indica la LSSI, no requereix comptar amb el consentiment del client, o offline, en aquest cas la base legitimadora és l’existència d’interès legítim que habilita a remetre comunicacions comercials a l’efecte de promocionar els serveis oferts per OXINEU que millor puguin adaptar-se als gustos i necessitats dels nostres clients. En cas que el client no desitgi rebre comunicacions comercials, haurà de marcar la casella que es troba al peu del formulari de recapto de dades corresponent. Quan els usuaris sol·licitin un pressupost, emplenant el formulari de recapto de dades denominat “demaneu-nos un pressupost”, i volen rebre comunicacions comercials hauran de marcar la casella existent al peu del formulari indicat. Les dades seran tractades sobre la base del consentiment d’usuari, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que no pugui ser destinatari de les comunicacions comercials corresponents. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat. El lliurament de les dades per a la finalitat comercial indicada no és obligatòria, però, si no es faciliten, no podrà ser destinatari de les comunicacions indicades en el present paràgraf.

Així mateix, els usuaris podran oposar-se a que les seves dades segueixin sent utilitzats per a la remissió de comunicacions comercials per mitjans electrònics, prement el botó “donar-se de baixa” al final de cada comunicació comercial. Les dades seran conservades per a aquesta finalitat comercial de manera indefinida, llevat que l’usuari hagi retirat el seu consentiment o s’hagi oposat a l’enviament de comunicacions comercials conforme al que indica anteriorment.

 1. Col·laborar amb les autoritats administratives i judicials quan aquestes recaptin informació de caràcter personal sobre un client en el si d’un procediment legal o judicial. La base d’aquest tractament és l’obligació legal de l’empresa de satisfer aquestes obligacions. El tractament de les dades amb aquesta finalitat és obligatori pel que, en cas que el client no faciliti les dades corresponents, OXINEU no podrà complir amb l’obligació descrita en aquest punt. Les dades seran conservades durant tot el temps en què prescriguin les eventuals responsabilitats legals nascudes com a conseqüència dels serveis prestats per OXINEU i durant tot el temps exigit per la normativa aplicable.

 

 1. Així mateix, OXINEU informa que a través de les seves xarxes socials es publicaran promocions, ofertes o qualsevol altre tipus d’informació publicitària sobre els serveis que ofereix, acceptant l’usuari ser destinatari d’aquesta informació pel simple fet de fer-se “amic” o seguidor “de OXINEU en les xarxes socials. La base d’aquest tractament és el consentiment de l’usuari, manifestat en el moment en què decideix seguir a OXINEU en les xarxes socials. No és obligatori que l’usuari segueixi a OXINEU en les xarxes socials, i en aquest cas no podrà visualitzar les promocions, ofertes o qualsevol altre tipus d’informació publicitària publicada per l’empresa. Si l’usuari no desitja rebre aquesta informació en els seus perfils de les xarxes socials, ha de deixar de seguir a OXINEU en les mateixes, retirant, mitjançant aquest acte, el seu consentiment.

 

OXINEU es compromet en la utilització de les dades personals facilitades d’acord amb les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat, respectant la seva confidencialitat així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

La responsabilitat sobre la veracitat de les dades introduïdes per l’usuari és exclusiva d’aquest, de manera que en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, OXINEU es reserva el dret a prohibir-li la contractació de qualsevol viatge i / o activitat, sense perjudici de les accions legals que consideri oportunes en defensa dels seus interessos. OXINEU tampoc té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen sobre si mateixos, o sobre altres persones. L’usuari és per tot això responsable d’informar OXINEU de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagués proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la veracitat dels mateixos.

 

En el cas que es facilitin les dades personals d’un tercer, és exclusiva de l’usuari haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les seves dades siguin tractades per OXINEU, havent haver-li informat prèviament de tot el que preveu l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

 

Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició.

 

L’usuari podrà exercir de forma gratuïta els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, a info@oxineu.com o bé enviar un correu postal al carrer Pedrera, 1 – 17534 Ribes de Freser (Girona). Davant de qualsevol eventual vulneració dels seus drets, l’usuari pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Menors d’edat

Els nostres serveis estan dirigits a majors de 18 anys o menors amb capacitat legal per contractar. Únicament podran utilitzar els nostres serveis els menors no emancipats que puguin demostrar consentiment exprés i concret del seu progenitor i / o tutor. En cas contrari, ens reservem el dret d’eliminar tota la informació, així com, cancel·lar les pròpies reserves.

 

Translate »