TÈCNICS EN ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA

Abans de contractar un tècnic és recomanable assegurar-se que aquest posseeix la titulació adequada

La professionalització dels guies de muntanya que ha tingut lloc a casa nostra en aquestes últimes dècades segueix el camí començat pels països de l’arc alpí i es regula per dues normes estatals: el Reial decret 318/2000 i l’Ordre ECI/858/2005; i altres d’àmbit català, com el Reial Decret 243/2003 on es detallen les proves d’accés als estudis, currículums formatius i competències professionals.

Abans de contractar un guia de muntanya és recomanable assegurar-se que aquest posseeix la titulació adequada i que exerceix la seva activitat dins de les competències de la seva titulació. La qualificació de tots els guies està garantida per la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya), la UIAGM (Unió Internacional d’Associacions de Guies de Muntanya) i la UIMLA (Unió Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya), associacions a les quals pertany la AEGM i que vetllen per la qualitat de la formació i professionalitat de tots els guies que la formen. Tots els guies que formen part de la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya) compten amb titulació oficial reconeguda que els acredita per a la realització de labors de guiatge en el medi natural.

Actualment existeixen cinc figures oficials de guies de muntanya, cadascuna d’elles amb diferents competències. Són les següents:

Tècnic Esportiu en Descens de Barrancs

Aquesta titulació té com a competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en terrenys de muntanya i en descens de barrancs de característiques aquàtiques i verticals.
 • Ensenyar, planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i d’equips en aquesta modalitat esportiva.
 • Organitzar i programar activitats de descens de barrancs.

* No té competències en cap tipus d’activitat hivernal en les quals sigui necessària la utilització d’alguna tècnica alpinística ni en escalada.

Tècnic Esportiu en Mitja Muntanya

Aquesta titulació té com a competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en terreny de mitja muntanya.
 • Conduir i progressar amb individus o grups amb raquetes de neu en terreny nevat de caràcter nòrdic.
 • Ensenyar, planificar i dirigir l’entrenament bàsic d’esportistes i d’equips en aquesta modalitat esportiva.

* No té competències en aquelles activitats que requereixin la utilització de maniobres amb corda o tècniques d’escalada o alpinisme.

Tècnic Esportiu en Escalada

Aquesta titulació té com a competències:

 • Itineraris d’escalada de totes les dificultats en via equipades de no més d’un llarg.
 • Itineraris de dos o més llargs completament equipats de dificultat màxima 7º.
 • Itineraris de dos o més llargs no equipats de 6b i a2.
 • Ensenyar, planificar i dirigir l’entrenament bàsic d’esportistes i d’equips en aquesta modalitat esportiva.

* No té competències en cap tipus d’activitat hivernal en les quals sigui necessària la utilització d’alguna tècnica alpinística.

Tècnic Esportiu en Alta Muntanya

Aquesta titulació té com a competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en alta muntanya, d’alpinisme en el rang de dificultats de la seva competència:
 • Itineraris fàcils en totes les altituds.
 • Itineraris poc difícils fins a 4.300 m.
 • Itineraris difícils i molt difícils fins a 3.500 m.
 • Itineraris hivernals difícils i molt difícils fins a 3500m.
 • Itineraris d’escalada en roca de 5+/A1.
 • Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions en esquí de muntanya per itineraris fins a 3.500 m. d’altitud, d’un màxim de durada de dos dies i amb pernoctació fins a 3.500 m.
 • Ensenyar, planificar i dirigir l’entrenament bàsic d’esportistes i d’equips en aquesta modalitat esportiva.

* S’exclou de les seves competències el descens de barrancs.

Tècnic Esportiu Superior en Alta Muntanya

Aquesta titulació té com a competències:

 • Conduir i progressar amb individus o grups en ascensions d’alta muntanya, d’alpinisme o d’esquí de muntanya per tot tipus d’itineraris i en totes les estacions.
 • Ensenyar, planificar i dirigir entrenaments d’esportistes i d’equips.

* S’exclou de les seves competències el descens de barrancs.

Associació Espanyola de Guies de Muntanya

Un guia és un professional que realitza treballs de conducció d’un individu o grup, realitza tasques docents d’ensenyament i entrenament esportiu i gestiona el risc de les activitats realitzades en el medi natural aportant seguretat al conjunt dels integrants del grup que les realitza.

La professió de guia és tan antiga com la història dels esports que es desenvolupen en el medi natural i es remonta a l’ascens al Mont Blanc el 1786 pel Doctor Balmat i el guia local Paccard o, a la Península, l’ascens de l’emblemàtic Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) per Pedro Pidal i el seu guia Gregorio Perez “El Cainejo” el 1904.

TÈCNIC EN ESPORTS D’HIVERN

Abans de contractar un tècnic és recomanable assegurar-se que aquest posseeix la titulació adequada

La Llei de Professionals de l’Esport a Catalunya obliga a tots els entrenadors, professors i monitors d’esquí alpí, snowboard i d’esquí de fons a estar titulats per poder treballar.
(Titulacions del Ministerio de Educación y Ciencia, Ensenyaments de règim especial regulat pel Real Decreto 319/2000 i el Decret 169/2002).

Certificat (TD1)

Aquesta titulació té com a competències:

 • Iniciar i ensenyar l’esquí alpí, l’esquí de fons o el surf de neu.
 • Acompanyar un grup de persones durant la pràctica esportiva.

Tècnic (TD2)

Aquesta titulació té com a competències:

 • Ensenyar l’esquí alpí, l’esquí de fons o el surf de neu.
 • Programar i organitzar activitats esportives.
 • Ensenyar, planificar i dirigir l’entrenament bàsic.
 • Dirigir esportistes i equips de competició.

Tècnic Superior (TD3)

Aquesta titulació té com a competències:

 • Impartir classes de perfeccionament d’esquí alpí, d’esquí de fons o de surf de neu.
 • Dirigir activitats esportives.
 • Dirigir esportistes i equips de competició.

ALTRES TITULACIONS RELACIONADES

Cicle Formatiu de Grau Mitjà CAFEMN

CAFEMN. Conducció d’Activitats Físico Esportives al Medi Natural

Aquesta titulació té com a competències:

 • Conduir clients per senders i rutes de baixa i mitja muntanya.
 • Conduir clients en bicicleta per itineraris en el medi natural.
 • Conduir clients a cavall per itineraris en el medi natural.
 • Dur a terme l’administració, la gestió i comercialització en una petita empresa.

* No tenen competències en esports que requereixin progressió amb cordes (escalada o alpinisme o barrancs), ni en terrenys nevats (esquí, raquetes o esquí de muntanya).

Titulacions Federatives

Els monitors a nivell federatiu d’escalada, alpinisme o esquí de muntanya entre d’altres són coneguts com a “monitors benèvols” i només poden participar en activitats realitzades des d’entitats esportives no professionals (Clubs de Muntanya o Centres Excursionistes) per als seus socis, sempre de forma voluntària i mai remunerada.

Translate »