Esport Blanc Escolar

Emmarcat en el Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya, el programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil de 3r i 4t de primària. L’altra finalitat és educar mitjançant l’esport i respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat del professorat dels centres d’ensenyament i dels tècnics d’esport.  Més informació.

Translate »